Tematica conferinței va cuprinde:

• Valoarea clinică a medicinei de laborator

• Managementul calității în laboratorul clinic

• Tehnologie, automatizare și evaluarea metodelor de laborator

• Evaluarea de laborator în sindroame hemoragipare și tromboze

• Teste genetice și de biologie moleculară în patologia hematologică

• Testarea de laborator și evaluarea factorilor de risc în sindromul metabolic

• Diagnosticul molecular în boli maligne și afecțiuni genetice

• Diagnosticul serologic în boli infecțioase

• Infecții nosocomiale

• Progrese în diagnosticul parazitologic

• Rezistența la antibiotice

• Varia