Instrucțiuni pentru prezentările de tip poster

Dimensiunea maxima a posterelor: înălțime 100 x lățime 150 cm.

Posterele vor fi plasate pe panouri, conform numărului alocat în program.

Posterele vor fi redactate în limba engleză.

Presentation in poster

Maximum dimensions: 100 cm height x 150 cm width.

The posters must be placed on the panels, following the numbering indicated to each relater.

The posters must be written in English.